Cột PINE lắp Đèn Nữ Hoàng

Cột PINE lắp Đèn Nữ Hoàng

 • : Đèn Nữ Hoàng
 • :
 • : Đèn Led Thiên Lộc (Đèn Led TLC Lighting)
 • :
 • : 642
 • : Liên hệ
 • Cột PINE bằng nhôm đúc

 • Đế gang đúc PINE

 • Thân cột bằng ống nhôm định hình

 • Đèn Nữ Hoàng

 • Cửa cột: 175x110mm

 • Khung móng: M16x240x240x500mm

 • Đui: E27

 • Bóng sử dụng: Compact/ LED 

 Kích thước cột đèn:

Cột PINE lắp Đèn Nữ Hoàng

 Cột PINE lắp Đèn Nữ Hoàng

Cột PINE lắp Đèn Nữ Hoàng

Chat Zalo
Gọi 0906.841.668