Báo giá đèn đường led

 Bảng báo giá đèn đường led: Giá đèn đường led 50w, 100w và 150w chống nước, chống sét 10Kv. Bảng giá đèn led chiếu sáng đường phố, đường cao áp công nghệ led bán dẫn tiết kiệm điện.

Cập nhật: 22/04/2024 16:44

Bảng Báo giá Đèn đường led tháng 04/2024

Bảng giá Đèn đường led

Giá thị trường
Giá bán
Đèn đường LED 150W
1050x520x120mm
6.223.000₫
3.730.000₫
Xem SP
Đèn đường LED 100W
890x340x100mm
4.778.000₫
2.860.000₫
Xem SP
Đèn đường led 50W
550x250x80mm
2.445.000₫
1.460.000₫
Xem SP
Đèn led chiếu sáng đường phố 126W siêu sáng
735x305x112mm
8.200.000₫
4.920.000₫
Xem SP
Đèn chiếu sáng đường phố 112W
675x305x98mm
7.534.000₫
4.520.000₫
Xem SP
Đèn đường Led COB 20W
510x220x80mm
1.111.000₫
660.000₫
Xem SP
Đèn led đường phố 98W
615x305x90mm
6.645.000₫
3.980.000₫
Xem SP
Đèn Led đường 70W
495x305x80mm
4.867.000₫
2.900.000₫
Xem SP
Đèn đường Led 56W
435x305x80mm
3.978.000₫
2.350.000₫
Xem SP
Đèn led đường phố 42W siêu sáng
375x305x80mm
3.089.000₫
1.850.000₫
Xem SP
Đèn led đường phố 50w
550x250x80mm
1.620.000₫
950.000₫
Xem SP
Đèn led đường phố 100w giá rẻ

890x340x100mm
2.200.000₫
1.250.000₫
Xem SP
Đèn led đường phố 150w
1050x520x120mm
3.350.000₫
2.150.000₫
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS1 50w
530x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS1 100w
610x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS1 150w
610x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS1 200w
770x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS1 250w
850x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS1 300w
850x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS2 50w
490x315x100 mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS2 100w
610x315x100 mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS2 150w
730x315x100 mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS2 200w
850x315x100mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp COB VS2 250w


Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS10 50w
555x350x130mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS10 100w
620x350x130mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS10 150w
721x350x135mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS10 200w


Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS10 250w
860x350x130mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS10 300w
940x350x130mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS11 50w
440x360x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS11 100w
520x360x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS11 150w
600x360x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS11 200w
680x360x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS11 250w
760x360x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS11 300w
840x360x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS12 50w
400x310x80mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS12 150w
560x310x80mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS12 100w
480x310x80mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS12 200w
640x310x80mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS12 250w
720x310x80mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS12 300w
780x310x80mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS13 50w
430x300x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS13 150w
600x300x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS13 100w
515x300x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS13 200w
685x300x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS13 250w
770x300x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS13 300w
770x300x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS1 50w
422x320x140mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS1 100w
422x320x140mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS1 150w
522x320x140mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS1 200w
522x320x140mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS2 50w
490x210x100mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS2 100w
490x210x100mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS2 150w
490x295x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS2 180w
490x295x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS3 50w
520x212x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS3 100w
616x256x186mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS3 150w
676x305x187mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS3 200w
850x366x198mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS4 50w
470x180x110mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS4 100w
560x240x115mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS4 150w
690x280x130mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS4 200w
740x280x130mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS5 50w
530x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS5 100w
610x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS5 150w
690x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS5 200w
770x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS5 250w
850x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS5 300w
930x350x90mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS6 50w
425x315x65 mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS6 100w
510x315x65mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS6 150w
590x315x65mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS6 200w
660x315x65mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS6 250w
745x315x65mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS7 50w
460x400x110mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS7 100w
540x400x110mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS7 150w
620x400x110mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS7 200w
700x400x110mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS7 250w
780x400x110mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS8 50w
330x290x100mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS8 100w
420x290x100mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS8 150w
510x290x100mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS8 200w
600x290x100mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS9 50w
370x305x65mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS9 100w
445x305x65mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS9 150w
525x305x65mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS9 200w
601x305x65mm

Liên hệ
Xem SP
Đèn đường led cao áp OEM Philips VS9 250w
680x305x65mm

Liên hệ
Xem SP
Chat Zalo
Gọi 0906.841.668